တခုခုလိုချင်ရင် တခုခု ပြန်ပေးဆပ်ရတယ်

တခါက ရွာတရွာတွင် ကြက်ဖတကောင်နှင့် ကြက်မတကောင် ရှိကြလေသည်။ တနေ့သောအခါ ကြက်ဖသည် မြေကြီးကို ယက်၍ အစာရှာရာ ပဲကြီးစေ့တစေ့ကို တွေ့၍ "ရှင် ကြက်မရေ ရှင်ကြက်မ၊ ဟောဒီမှာ ပဲကြီးစေ့ တစေ့၊ လာစားလှည့်ပါ" ဟု လှမ်း၍ ပြောလိုက်သည်။

"ရှင်ကြက်ဖပဲ စားလိုက်ပါ" ဟု ကြက်မကလည်း လှမ်း၍ ပြောလိုက်လျှင် ကြက်ဖသည် ပဲကြီးစေ့ကို နှုတ်သီးဖြင့် ကောက်ယူပြီးလျှင် မျိုလိုက်သည်။ သို့သော်လည်း ပဲကြီးစေ့သည် ဝမ်းထဲသို့ မကျဘဲ လည်ချောင်းထဲတွင် တစ်၍ ခံနေလေသည်။

ထိုအခါ ကြက်ဖက "ရှင်ကြက်မ၊ မြစ်ဆီကို သွားပြီး သောက်ရေ နည်းနည်း တောင်းပါလေ" ဟု ခိုင်းလေသည်။ ထို့ကြောင့် ကြက်မသည် မြစ်ဆီသို့ ပြေး၍ ရေတောင်းလျှင် မြစ်က ဤသို့ ပြန်ပြောလေသည်။

"သစ်ပင်ဆီကို သွားပြီး သစ်ရွက်တရွက် တောင်းပေးလျှင် ကျွန်ုပ်ရေကို ပေးပါမည်" ဟု ပြောလေသည်။

ထို့ကြောင့် ကြက်မသည် သစ်ပင်ဆီသို့ ပြေး၍ သစ်ရွက်တောင်းလျှင် သစ်ပင်က ဤသို့ ပြောပြန်လေသည်။ "တောင်သူကြီးသမီးဆီကို သွားပြီး အပ်ချည် တောင်းပေးလျှင် ကျွန်ုပ်က သစ်ရွက်ပေးပါမည်" ဟု ပြောလေသည်။

ထို့ကြောင့် ကြက်မသည် တောင်သူကြီး၏ သမီးဆီကို ပြေး၍ အပ်ချည်တောင်းလျှင် တောင်သူကြီးသမီးက ဤသို့ ပြောပြန်လေသည်။ "ဘီးသည်ဆီကို သွားပြီး ခေါင်းဖြီးဖို့ ဘီးတောင်းပေးလျှင် ကျွန်ုပ် အပ်ချည်ကို ပေးပါမည်" ဟု ပြောလေသည်။

ထို့ကြောင့် ကြက်မသည် ဘီးသည်ဆီကို ပြေး၍ ဘီးတောင်းလျှင် ဘီးသည်က ဤသို့ ပြောပြန်သည်။ "မုန့်သည်ဆီကို သွားပြီး မုန့်တောင်းပေးလျှင် ကျွန်ုပ်ဘီးကို ပေးပါမည်" ဟု ပြောလေသည်။

ထို့ကြောင့် ကြက်မသည် မုန့်သည်ဆီသို့ ပြေး၍ မုန့်တောင်းလျှင် မုန့်သည်က ဤသို့ ပြန်ပြောလေသည်။ "ထင်းသမားဆီကို သွားပြီး ထင်းတောင်းပေးလျှင် ကျွန်ုပ် မုန့်ကိုပေးပါမည်" ဟု ပြောလေသည်။

ထို့ကြောင့် ကြက်မသည် ထင်းခွေသမားဆီသို့ မောကြီးပန်းကြီးနှင့် ပြေးသွား၍ ဤသို့ တောင်းပန်လေသည်။

"အို ထင်းခွေသမား ယောက်ျား၊ မုန့်သည်ကိုပေးဖို့ ထင်းတစည်း ကျွန်ုပ်အား ပေးပါ။ မုန့်သည်သည် ဘီးသည်ကို ပေးဖို့ မုန့်ကို ကျွန်ုပ်အား ပေးပါလိမ့်မည်။ ဘီးသည်သည် တောင်သူကြီးသမီးကို ပေးဖို့ ဘီးကို ကျွန်ုပ်အား ပေးပါလိမ့်မည်။

တောင်သူကြီးသမီးသည် သစ်ပင်ကို ပေးဖို့ အပ်ချည်ကို ကျွန်ုပ်အား ပေးပါလိမ့်မည်။ သစ်ပင်သည် မြစ်ကိုပေးဖို့ သစ်ရွက်ကို ကျွန်ုပ်အား ပေးပါလိမ့်မည်။

မြစ်သည် ကြက်ဖကို ပေးဖို့ ရေကို ကျွန်ုပ်အား ပေးပါလိမ့်မည်။ ကြက်ဖ လည်ချောင်းထဲတွင် ပဲကြီးတစေ့ တစ်၍ ခံနေပါသည်" ဟု ကြက်မသည် အကျယ်ရှင်းပြ၍ ထင်းခွေသမားကို တောင်းပန်လေသည်။

ထိုအခါ ထင်းခွေသမားသည် ကြက်မအား ထင်းတစည်း ပေးလိုက်သည်။ ကြက်မသည် ထင်းစည်းကို မုန့်သည်ဖို့ ယူသွားသည်။ မုန့်သည်သည် ဘီးသည်ဖို့ မုန့်ကို ပေးလိုက်သည်။ ဘီးသည်သည် တောင်သူကြီးသမီးအဖို့ ဘီးကို ပေးလိုက်သည်။ တောင်သူကြီးသမီးသည် သစ်ပင်ဖို့ အပ်ချည်ကို ပေးလိုက်သည်။

သစ်ပင်သည် မြစ်ဖို့ သစ်ရွက်ကို ပေးလိုက်သည်။ မြစ်သည် ကြက်ဖဖို့ ရေကို ပေးလိုက်သည်။ ကြက်ဖသည် ရေကို သောက်ချလိုက်သောအခါ ပဲကြီးစေ့သည် ဝမ်းထဲသို့ ကျသွားသဖြင့် အားရပျော်ရွှင်စွာ "အောက် အီး အီး အွတ်" ဟု တွန်လိုက်လေတော့သည်။

ဒီအကြောင်းအရာလေးက လောကမှာ ဘယ်အရာမှ အလကားမရပဲ တခုခုကို လိုချင်ရင် တခုခု ပြန်ပေးဆပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို သင်ခန်းစာပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Crd

Post a Comment

0 Comments