ဆရာဇင်ယော်နီ၏ မတ်လ ၁၆ မှ ၂၂ အထိ တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း

မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်းပါ။ (မတ်လ ၁၆ မှ ၂၂)

ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံး အားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော် မူနိုင်ကြပါစေသော်ဝ်

ဇင်ယော်နီ

Sir Zen Yaw Ni

for zawgyi

ဆရာဇင်ယော်နီ၏ မတ်လ ၁၆ မှ ၂၂ အထိ တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း

မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်းပါ။ (မတ်လ ၁၆ မှ ၂၂)

ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံး အားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော် မူနိုင်ကြပါစေသော်ဝ်

ဇင်ယော်နီ

Sir Zin Yaw Ni

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sir Zen Yaw Ni

Post a Comment

0 Comments